Voortgezet onderwijs

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is een bezoek aan de PaltzBiënnale een interessant cultureel uitstapje. Leerlingen maken kennis met hoe hedendaagse beeldend kunstenaars reageren op de locatie van landgoed De Paltz. Leerlingen worden niet alleen gestimuleerd om onder woorden te brengen wat het kunstwerk hen vertelt, maar ook wordt hen gevraagd  hoe de relatie is met de omgeving en in hoeverre de kunstenaars zich hebben laten leiden door het thema 'Jump the Fence'. 
In de maand juni 2022  is het mogelijk om met een lesgroep van maximaal 30 leerlingen en 2 docenten buiten de openingstijden op afspraak een bezoek te brengen aan de PaltzBiënnale. Na een korte inleiding van een gids zijn de kunstwerken te bezichtigen.

Er zijn op aanvraag zowel praktische als kunstbeschouwelijke opdrachten aanwezig. Ook zijn er zijn lessenseries beschikbaar die ontwikkeld zijn voor leerlingen Kunst Beeldend en voor CKV leerlingen.

Via Facebook en via deze website (klik op het portret van de kunstenaar)  is het creatieve proces van de kunstenaars van de PaltzBiënnale 2022 te volgen. Daarnaast is er vanaf 1 juni 2022 een korte documentaire op VIMEO én op deze website  beschikbaar, waarin alle acht de kunstenaars aan het woord komen over hun proces. Deze kan voorafgaand aan het bezoek als voorbereiding in de klas worden bekeken. 

Een gids kost 60 euro per 15 leerlingen en  € 7,50 voor begeleidende volwassenen (1 volwassene per groep).

Ondersteunende fondsenVolg PaltzBiënnale

Facebook Instagram

PartnersSponsoren

Ondersteun ons