Stichting Kijken Kunstenaars Anders

De relatie tussen het grote publiek en de beeldende kunst is vaak moeilijk geweest zo ook in onze huidige samenleving. Het is voor kunstenaars lastig het hoofd financieel boven water te houden en het is voor het grote publiek niet eenvoudig om toegang te krijgen tot wat hedendaagse kunstenaars bezighoudt. De rol die beeldende kunst kan vervullen en vervult behoeft volgens de stichting meer erkenning en waardering. De Stichting Kijken Kunstenaars Anders is primair opgericht om fondsen aan te kunnen vragen voor het organiseren van de PaltzBiënnale.

In 2015 kreeg de initiatiefnemer van de PaltzBiënnale de beschikking over de vijf hectare bosgrond/tuin rondom het Herdershuis. Zo ontstond de mogelijkheid om hedendaagse beeldende kunst, kunstenaars en publiek op een laagdrempelige en gastvrije manier met elkaar in contact te brengen.

Doel

De stichting wil uitingen op het gebied van de beeldende kunst in de breedste zin van het woord voor een groot publiek toegankelijk maken met als doel meer inzicht en bekendheid te geven aan het ontstaan van deze uitingen en daarmee het inzicht in en de bekendheid met het ontstaan van deze uitingen in Nederland vergroten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Missie/visie

‘Kijken kunstenaars anders’ is een intrigerende vraag.  Het gaat uit van het idee dat kunstenaars een ander soort gave hebben. Het gaat lijnrecht in tegen de uitspraak van Joseph Beuys: ‘Jeder Mensch ist ein Kunstler’. Veel mensen willen graag dat kunstenaars anders kijken, dat is juist wat mensen inspireert. Wellicht heeft men hier een nogal romantisch idee over. Anderen denken dat hedendaagse kunst ‘moeilijk’ is. Zij krijgen door bijvoorbeeld de PaltzBiënnale de middelen in handen om toegang te krijgen tot hedendaagse kunst en het tot stand komen daarvan. Een bezoek aan de PaltzBiënnale kan je dus iets leren. Behalve het pure kijken en genieten ga je er wijzer vandaan.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het organiseren van de PaltzBiënnale;
  2. Het ondersteunen van acties waarbij kunstenaars hun werk onder de aandacht van publiek brengen.
  3. En/of door andere manieren om het ontstaan van kunstzinnige uitingen onder de aandacht te brengen van een breder publiek.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie natuurlijke onafhankelijke personen. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

  • R.J.Knoester (voorzitter)
  • S. Sergeant (penningmeester)
  • M.de Groot ( secretaris) 

Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is daarna onmiddellijk eenmaal herbenoembaar voor eveneens een periode van vier jaar. Het bestuur vergadert in principe één keer per jaar. In deze jaarvergadering wordt het jaarverslag vastgesteld. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de statutaire doelstellingen.

Uitgangspunten

De Stichting Kijken Kunstenaars Anders is opgericht op 21 maart 2017 door M J.A. Bakker, projectleider van de PaltzBiënnale. Samen met een aantal vaste medewerkers realiseert zij eenmaal in de twee jaar dit beeldende kunst evenement op het terrein van het Herdershuis op landgoed De Paltz met de volgende uitgangspunten:

De PaltzBiënnale wil zich ontwikkelen tot een professionele organisatie met een landelijke uitstraling. Voorop staan hierbij:

Kwaliteit Er wordt gestreefd een gevarieerde samenstelling van de kunstenaars en naar een zo hoog mogelijk niveau van de kunstenaars. Ook naar een gastvrije, laagdrempelige sfeer waar iedereen zich  goed kan voelen en de kans krijgt zich ieder op eigen wijze te ontwikkelen in deze prachtige omgeving.

 Plezier, zowel voor de organisatoren als voor de deelnemende kunstenaars en alle medewerkers en vrijwilligers. De PaltzBiënnale is vooral een event dat tot werkplezier moet leiden. Het is dus duidelijk geen platform voor een verdienmodel. Dit betekent dat er een grens is aan de capaciteit van de PaltzBiënnale en dat het intieme, persoonlijke karakter behouden moet blijven omdat zich daar ook de kracht van dit project bevindt. 

Publiek/ bezoekersbeleving. De gastvrije ontvangst en de mogelijkheid voor bezoekers om diepergaand een relatie aan te gaan met de kunstwerken is van groot belang. De PaltzBiënnale biedt de bezoekers dan ook verschillende manieren van begeleiding aan. Vanzelfsprekend is de kwantiteit van bezoekers eveneens belangrijk. De kwantiteit geeft aan dat er een goede relatie is tussen de kunstenaar en de kijker middels zijn/haar kunst. Kunst is niets zonder kijker. Kunst komt tot leven als het bekeken, besproken oftewel beleefd wordt. De sfeervolle locatie levert hier een positieve bijdrage aan.

Strategie

Werven van donateurs, sponsoren en subsidies

  • De stichting doet aanvragen voor de PaltzBiënnale bij fondsen en bij de gemeente Soest. Een belangrijk aandachtspunt is dat de PaltzBiënnale ‘tussen laken en servet’ zit: te klein voor veel landelijke fondsen en te groot voor de kleinere, regionale fondsen. Wij ziet op dit moment niet hoe we dit zouden kunnen veranderen.
  • Er zal een klein bedrag (7,50 euro) entreegeld worden gevraagd voor het bezoeken van de PaltzBiënnale. Voor jongeren onder de 18 jaar is de PaltzBiënnale gratis. Rondleidingen op afspraak  60 euro.
  • Er zal actief contact gezocht worden met bedrijven en particulieren om de PaltzBiënnale te ondersteunen. Ook zullen vrijwilligers en medewerkers zoveel mogelijk in de directe omgeving van de Paltz gezocht worden.  

Sterkten en zwakten van de PaltzBiënnale

Tot de sterke punten horen bovenal de betrokkenheid en de professionaliteit van de vaste medewerkers. Ook heeft de PaltzBiënnale inmiddels onder kunstenaars een positieve uitstraling gekregen.

De samenwerking met de HKU wordt als een sterk punt ervaren en wordt verder uitgebouwd en geformaliseerd.

Verder zijn de faciliteiten die aanwezig zijn op de locatie van het Herdershuis en de centrale ligging in het land natuurlijk fantastisch! De bijzondere en inspirerende geschiedenis, de waterval, het faunahuis, de lange taxusgang et cetera. En dan is er nog het gastenverblijf waar kunstenaars onafhankelijk van de bewoners van het Herdershuis kunnen verblijven!

Echter de onzekerheid van de subsidiëring door de fondsen en de op dit moment nog relatieve onbekendheid van de PaltzBiënnale zijn de zwakke punten van de PaltzBiënnale. Ook de beperkte openingstijden i.v.m. de belasting voor de medewerkers is een zwak punt.

De organisatie van de Stichting Kijken Kunstenaars Anders is te bereiken via:

Opgericht 21 maart 2017
KvK 68342691
Adres: Paltz 3 3768ML Soest
E-mailadres: info@paltzbiennale.nl
Telefoonnummer: 06-43176912

Statuten downloaden (PDF)

Ondersteunende fondsen


logos

Partners


logos

Sponsoren


logos